ONZE MISSIE

Wij hebben het begrip Wereldburger hoog in het vaandel staan. Iedereen is het, vaak zonder het te beseffen. We zijn van alles wat. Een mengelmoes. Er bestaat geen Hollander, Turk, Marokkaan, Brit of Syriër in de historische betekenis van het woord:

Ook zijn talloze grenzen weggevallen of vervagen ze in hoog tempo. Dat levert een nieuwe dynamiek op, die niet iedereen even zorgeloos aanvaardt. Maar wanneer we elkaar simpelweg zien als mensen met dromen, verlangens en hoop. Als sociale wezens, dan kunnen we terugkeren naar de waarden die de mensheid drijft: samenwerken, samen zijn en voor elkaar zorgen. Dat is gelijkertijd ook een prachtig antwoord op het sociaal systeem dat in elkaar stort. Zoals de bekostiging van toekomstig pensioeninkomen. De vergrijzing die de samenleving parten speelt. Voorzieningen die onbetaalbaar worden. Samen zijn, samenwerken, voor elkaar zorgen. Het basisinkomen is daar een prachtig voorbeeld van. Kijk maar:

Maar denk ook eens aan het verwelkomen van talent uit het buitenland. Mensen die noodgedwongen huis en haard hebben moeten verlaten om elders een bestaan op te bouwen:

Of aan sociaal niet geactiveerd talent. Wereldburgers in isolement, gestigmatiseerd, achtergesteld. Op basis van gelijkwaardigheid en respect acteren en samenleven met andere wereldburgers, waarbij een klimaat van talent ontwikkeling is gecreëerd. Van eerst geven en dan nemen. Daar worden we allemaal beter van. Persoonlijk, en als economisch geheel. Wat doen wij eraan? De Nieuwe Wereldburger biedt economisch en sociaal perspectief. Voor iedereen die het nodig heeft.

HET PROGRAMMA

De kring van doeners die zich hebben aangesloten bij De Nieuwe Wereldburger leveren onder meer: Juridisch advies Opleidingen op het gebied van talen, maar ook praktische integratie in de samenleving Ondernemerschap cultiveren Integratie in onze maatschappij door lokale warme initiatieven van mens tot mens Financiële begeleiding, uitleggen van de vele regeltjes in ons land, maar ook budgetteren Vinden van passend vrijwillig werk en begeleiden naar volwaardige carrière Mentale en fysieke vitaliteit inclusief traumaverwerking Tijdelijke en structurele huisvesting Politiek draagvlak creëren voor onze boodschap

VOOR WIE?

Statushouders. Vluchtelingen die huis en haard hebben moet verlaten en daarmee voor stevige uitdaging saatn om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Mensen op of onder de armoedegrens. In financieel en (daardoor) sociaal isolement. Met een label opgeplakt waardoor er niet of nauwelijks perspectief is.

NIEUWS & BLOG

Nieuws en blog Verzameling films YouTube, eigen meningsvorming, successen uit onze praktijken, verwijzingen naar andere goede initiatieven.

OVER ONS

De Nieuwe Wereldburger is een initiatief uit het zakenleven. Van ondernemers die te maken hebben met wereldburgers die een helpende hand goed kunnen gebruiken. Mensen die vaak gestigmatiseerd zijn: uitkeringstrekker, vluchteling, aso, noem maar op.

Laten we daar nu eens mee ophouden. Want wij geloven in talentontwikkeling. In sociale activatie. In het geven van perspectief. Aan elkaar en voor elkaar. Alleen dan kan ons sociaal stelsel ook in de toekomst geborgd blijven; dankzij een waardevolle en zingevende bijdrage aan het leven en daarmee aan de maatschappij. Stop het populisme. Stop de makkelijke praatjes.

Zet als bedrijf je talent in om de generaties die na ons komen, een fijn leven te geven. Doe mee. Laat je zien. Laat je horen. Gelukkig hoeven we het wiel niet uit te vinden. Want er zijn er tal van lokale Nederlandse initiatieven waar mensen een droom waarmaken. Groot durven denken. En duurzaamheid de boventoon voert. Samenwerken voor verandering. Zoals bij de stichting Nieuwe Buren. Of hier:

Of vind hier de inspiratie:

Slechts een kleine greep uit de doeners in ons land waar De Nieuwe Wereldburger al contact mee heeft. Praten over de volgende stap. Voor verandering werken aan de toekomst.

DOET U MET ONS MEE?

Richard Both | richard@sdnw.nl

Paul van der Schoot | pauls@sdnw.nl

Paul Wubbe | paulw@sdnw.nl